Bölcsesség Hajléka

Program ¦ Beszámoló ¦  Galéria

BÖLCSESSÉG HAJLÉKA
Mátramindszent, 2014. április 5. 

galeria_park_0008

9.ó. Zsolozsma

9.45 Kereszténység és politika – Turgonyi Zoltán Egy kis muzsika

11.ó. Szigeti József atya és a Keresztény Front oktatáspolitikája – Tudós Takács Ernő

13. ó. Ebéd

14.ó. Muzsika

14.30 Az államférfiúi hivatásról keresztény szemmel – Kuminetz Géza

15.45 Autonómia és szolidaritás a politikában – kitekintés Ferenc pápa Az evangélium öröme c. enciklikájának ezzel kapcsolatos fejezeteire.

BESZÁMOLÓ

Délelőtt Turgonyi Zoltán előadását hallgattuk meg a kereszténység és a politika kapcsolatáról. Ismertette e kapcsolat liberális alakulását, majd pedig az erre kívánatos keresztény választ. Kiemelte a kötelesség központúságra Vló áttérés fontosságát.

Az előadás után Kuklay Antal atya fejtette ki igen mélyrehatóan e kapcsolat természettörvényben való gyökerezését. Nagyon érdekes és fontos volt az ember kapcsolati lényként történő meghatározása.

Ebéd után Tudós Takács Ernő nagyszerű előadását hallgattuk meg Szigeti I. József domonkos atya életéről, valamint a Keresztény Front kialamulásáról, majd pedig az oktatás-nevelési programjáról. Előadását elkértük a következő Folia Selecta számára. Ott lesz olvasható.
Az előadás után estébe nyúló beszélgetés alakult ki a nap folyamán fölvetődött kérdésekről, szem előtt tartva Ferenc pápa új enciklikájának ide vonatkozó gondolatait. A témák megvitatása terveink szerint folytatódik okt. 25-én, a következő Bölcsesség Hajlékán.