Létdallamok – Szigeti I. OP atya élete

Több év várakozása és tervezése után megjelent a Létdallamok, Szigeti I. József OP életét feldolgozó három kötetes könyv (Prelúdium – Etűdök – Variációk), amely Szigeti atya életét, tanításait és gondolatait mutatja be. A kötetet Dabóci Mihók Mária szerkesztette és készítette elő, Orient Enikő “Daloljatok az Úrnak” c. textilmunkái díszitik. A tördelést Sallai Tibor készítette. A kötet megrendelhető a Püski kiadó honlapján.

Mivel az ember magasabb rendű, mint az anyagi javak és az egész külvilág, a szellemi lélek pedig magasabb rendű, mint a test, azért az ember föladata az életben nem az, hogy a természet javait meghódítsa, hanem, hogy önmagát belsőleg kiművelje és tökéletesítse.